Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce zinku s kyselinou sírovou (Petriho misky)