Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (zkumavkový pokus)