Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou (baňkový pokus)