Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce sodíku s vodou