Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce kyseliny se zásadou