Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou (Petriho misky)