Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce jodu s fosforem