Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce jodidu s kyselinou dusičnou