Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce halogenidů s kyselinou dusičnou