Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce halogenidů s ionty Ca2+