Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce halogenidů s ionty Ag+