Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Fe3+ s I