Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce červeného fosforu s jódem