Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou