Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce alkanů a alkenů s KMnO4