Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Průzkum kompetencí žáků podle PISA v souvislosti s badatelsky orientovanou výukou