Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Proteiny (funkce, struktura) včetně interaktivních 3D modelů osmi proteinů (pro interaktivitu vyžaduje program Discovery Studio Visualizer)