Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Příprava bromu 1