Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Příprava bromidu jodného