Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Příprava a důkaz acetaldehydu