Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Příklady her sloužících k opakování a upevňování učiva v chemii