Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Oxidace toluenu KMnO4