Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Oxidace H2O2 jodičnanem