Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Oscilační reakce bromu (Belousov-Zhabotinského reakce)