Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Odolnost pyridinu vůči oxidačním činidlům (3D)