Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Lipidy – spontání tvorba fosfolipidové membrány – video