Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Leptání skla fluorovodíkem