Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Katalytický rozklad peroxidu vodíku (3D)