Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Ionty Cl jako ligand