Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Ibuprofen – pracovní list