Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Hydrofobní efekt (magický písek), Skládání proteinu, Denaturace a vysolování proteinů

1. úloha: Jak namočit magický písek?  – simulace hydrofobního efektu

2. úloha: Prostorové uspořádání proteinu – výroba modelu proteinu

3. úloha: Jak poškodit protein? – denaturace a vysolování proteiny