Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Glycerol s manganistanem draselným