Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

FRANKENSTEINŮV KOKTEJL: VÝUKA SEPARAČNÍCH METOD NETRADIČNĚ