Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz přítomnosti halogenu v halogenderivátu (3D)