Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Difúze manganistanu draselného ve vodě (3D)