Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Didaktické testy z biochemie 3 – nukleové kyseliny a chromosom