Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Denaturace proteinů – pracovní list