Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Denaturace enzymu – nevratná denaturace