Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Chlorid amonný vzniklý slučováním par chlorovodíku a amoniaku