Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Biochemická energetika – vybraná témata energetického metabolismu (Krebsův cyklus, dýchací řetězec, makroergické sloučeniny)