Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Beilsteinova zkouška – Halogenderiváty uhlovodíků