Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Aldehydy a ketony – výukový text a online test