Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Vlastnosti Mýdla

24 Srp

Xanthoproteinová reakce

24 Srp

Různé barvy manganu

24 Srp

Oxidace alkoholů manganistanem

24 Srp

Reakce alkanů a alkenů s KMnO4

24 Srp

Reakce kyseliny se zásadou

24 Srp

Reakce kyseliny šťavelové

24 Srp

Redukční účinky vitaminu C

24 Srp

Důkaz vitaminu C

24 Srp

Esterifikace

24 Srp

Více článků