Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Polymerizace

24 Srp

Kinetika chemických reakcí

24 Srp

Červené zelí jako acidobazický indikátor

24 Srp

Duha ve sklenici

24 Srp

Redukční vlastnosti Vitaminu C

24 Srp

Detekce škrobu

24 Srp

Vlastnosti Makromolekulárních látek

24 Srp

Chromatografie

24 Srp

Soubor Chemických experimentů na téma hydroxy sloučeniny uhlovodíků pro II. ročník gymnázia

24 Srp