Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Polymerizace

24 Srp

Kyseliny a zásady

24 Srp

Redukční vlastnosti Vitaminu C

24 Srp

Duha ve sklenici

24 Srp

Červené zelí jako acidobazický indikátor

24 Srp

Chromatografie

24 Srp

Vlastnosti Makromolekulárních látek

24 Srp

Detekce škrobu

24 Srp

Soubor Chemických experimentů na téma hydroxy sloučeniny uhlovodíků pro II. ročník gymnázia

24 Srp