Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Nitrace benzenu (3D)

24 Srp

Důkaz hydrofobního charakteru lipidů (3D)

24 Srp

Difúze manganistanu draselného ve vodě (3D)

24 Srp

Oxidačně-redukční reakce (3D)

24 Srp

Biuretová reakce (3D)

24 Srp

Důkaz škrobu (3D)

24 Srp

Podvojná záměna – konverze (3D)

24 Srp

Vliv přítomné chemické vazby na vlastnosti látek (3D)

24 Srp

Bromace cyklohexenu (3D)

24 Srp

Tepelné změny při rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě (3D)

24 Srp

Více článků