Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Poslední novinky

Důkaz hydrofobního charakteru lipidů (3D)

24 Srp

Nitrace benzenu (3D)

24 Srp

Podvojná záměna – konverze (3D)

24 Srp

Důkaz škrobu (3D)

24 Srp

Biuretová reakce (3D)

24 Srp

Oxidačně-redukční reakce (3D)

24 Srp

Difúze manganistanu draselného ve vodě (3D)

24 Srp

Bromace cyklohexenu (3D)

24 Srp

Tepelné změny při rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě (3D)

24 Srp

Vliv přítomné chemické vazby na vlastnosti látek (3D)

24 Srp

Více článků