Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vlastnosti mýdla

Pomůcky

4 zkumavky, stojan na zkumavky, nůž, kapátka

Chemikálie

mýdlo, fenolftalein, roztok CaCl2, roztok MgCl2

Postup

Do 4 zkumavek dejte mýdlo a přilijte asi 5 ml vody. Zkumavky protřepejte. Do první zkumavky přikápněte fenolftalein, do druhé přidejte chlorid vápenatý a do třetí dejte chlorid hořečnatý. Čtvrtou zkumavku ponechejte jako srovnávací.
V první zkumavce se roztok obarvil fialově, ve druhé a třetí zkumavce se vytvořila sraženina.

Princip

Mýdlo můžeme považovat za sodnou či draselnou sůl vyšších mastných kyselin – například palmitan sodný C15H31COONa /CH3(CH2)14COONa/, který se ve vodě rozkládá za vzniku kyseliny palmitové C15H31COOH /CH3(CH2)14COOH/ a hydroxidu sodného. Kyselina palmitová tvoří pěnu, NaOH je součástí roztoku dole ve zkumavce.

Po přidání fenolftaleinu do první zkumavky se roztok dole ve zkumavce obarví fialově v důsledku přítomnosti NaOH vzniklého rozkladem mýdla – například palmitanu sodného.
Kyselina palmitová reaguje s dusičnanem vápenatým a hořečnatým za vzniku sraženin, které mají bílou barvu. Mýdlo se tedy v tvrdé vodě (tvrdost vody je zapříčiněna přítomností Ca2+ a Mg2+) sráží.

Využití

kovy alkalických zemin a alkalické kovy (tvrdost vody – Mg2+, Ca2+), lipidy (vlastnosti mýdla)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Fenolftalein – nebezpečný,  podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:    dle staršího značení: 

Chlorid vápenatý – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí.

dle GHS:    dle staršího značení: 

Bezpečnost

nepožívat roztoky

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus názorný – vysrážení po přidání Ca2+, Mg2+ je v podobě jemných vloček – dobře patrné ve srovnání s poslední čtvrtou zkumavkou

Video

Vlastnosti mýdla (video s titulky)