Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vlastnosti kyseliny sírové (dehydratace – modrá skalice, cukr, filtrační papír)

Pomůcky

porcelánové misky, (třecí miska s tloučkem), kostka cukru, filtrační papír, tyčinka, kahan, sirky

Chemikálie

pevný CuSO4∙5H2O, konc. H2SO4

Postup

K rozetřenému pr&swiss replica watches ;šku CuSO4∙5H2O na porcelánové misce přikápněte několik kapek koncentrované kyseliny sírové. Stejným způsobem proveďte pokus také s cukrem a filtračním papírem – na velký filtrační papír napište Replica Watches namočenou do koncentrované kyseliny sírové velkými písmeny H2SO4. Ve výšce 30 – 40 cm nad plamenem kahanu nápis vyvolejte.

Replica handbags

Princip

Kyselina sírová má dehydratační vlastnosti – dokáže dehydratovat látky, v nichž je voda obsažena – jejím účinkem se barva modrá skalice změní na bílou, cukr zčerná a filtrační papír také zčerná.
Kyselina sírová odnímá látkám vodík a kyslík v poměru 2:1 (v poměru vody – H2O) – v případě celulosy dojde k odejmutí 11 molekul vod a zbyde pouze uhlík.

Využití

chalkogeny (H2SO4 – dehydratační vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Síran měďnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení:      

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Bezpečnost

konc. H2SO4 – žíravá, nepotřísnit se – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– cukr zčerná za chvíli, ovšem zbělání modré skalice trvá asi 2 minuty, v případě filtračního papíru dochází ke zhnědnutí ihned po napsání, po vyvolání nad kahanem se ještě prohloubí černé zbarvení

Video

http://www.youtube.com/watch?v=R-kiyIg2xHo&feature=related (Dehydratační účinky kyseliny sírové, bez zvuku, 3 vzorky, názorné)
http://www.youtube.com/watch?v=rOowgw9N2YQ (Dehydratace cukru kyselinou sírovou – práškový cukr, s hudebním doprovodem)
http://www.youtube.com/watch?v=aauEbHXuFgY (Elementary productions: Dehydration of Sugar by H2SO4, anglicky – s popisky)