Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Složení potravinářských barviv

Pomůcky

filtrační (chromatografický) papír, tužka, pravítko, Pasteurovy pipety, malé kádinky, velká kádinka (600 ml) s hodinovým sklíčkem (chromatografická nádoba)

Chemikálie

vzorky potravinářských barviv (např. žlutá, červená, fialová, modrá, zelená), roztok NaCl (5%)

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Chromatografie je metoda, která nám umožňuje rozdělit látky na základě jejich rozdílné afinity ke stacionární fázi (filtrační papír) a mobilní fázi (roztok NaCl). Vzlínáním roztoku NaCl se jednotlivé skvrny potravinářských barviv rozdělí na složky – složka s největší afinitou k mobilní fázi (roztok NaCl) je unášena nejrychleji a její skvrna putuje s čelem kolony. Naopak látka s nejmenší afinitou k mobilní fázi zůstává u startovní linie či se pohybuje s mobilní fází minimálně.
V případě zeleného potravinářského barviva dojde k rozdělení na dvě složky – modrou (putuje s čelem mobilní fáze) a žlutou, která je pozdržována. Fialové potravinářské barvivo se rozdělilo na dvě složky – modrou a červenou.

Využití

dělení látek – chromatografie (rozdělení barviv v potravinářských barvivech)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Bezpečnost

v tomto případě nejsou žádná významná bezpečnostní upozornění

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– nanesené skvrny by měly mít průměr 2 – 3 mm
– schnutí skvrn je možné urychlit fénem
– jako chromatografickou nádobu lze použít kádinku s hodinovým sklem jako víčkem – nejjednodušší provedení
– vrstva roztoku NaCl nesmí být vyšší jak čára, na kterou jste nanášeli vzorky potravinářských barviv
– výhodné je použít zelené barvivo – rozdělení na 2 složky (modrá a žlutá)

Video

http://www.chem-toddler.com/separation-techniques/chromatography.html (Chromatography – TLC – Chromatografie na tenké vrstvě – hezky pracované, pokus pouze na videu, trvá do času videa 2:10, poté pokračuje Kolonová chromatografie, možno spustit na http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzp2S0e9o8s)
http://www.youtube.com/watch?v=nRg5UNwjQEc (Chromatografie – hezky vidět unášení rozpouštědlem, není ale patrné o jaký vzorek se jedná, bez zvuku)
http://www.youtube.com/watch?v=FLh-pHDVoJc (Chromatografie an Kreide – Chromatografie na křídě, velmi hezké, zrychlené, se zvukovým doprovodem)
http://www.youtube.com/watch?v=77lHiEIDa7c&feature=related (Papierchromatografie – v kruhovém uspořádání se vzorkem modré fixy)
http://www.youtube.com/watch?v=IRZ4lHEe1DI&feature=related (Chromatografie– 4krát zrychleno, názorné)