Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Složení barviv ve fixech

Pomůcky

filtrační papír – kruhový a proužek na knot, tužka, kružítko, barevné fixy, Petriho miska s větším víkem – křída

Chemikálie

vodný roztok ethanolu – voda

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Chromatografií lze rozdělit různé látky na základě jejich afinity k mobilní fázi (rozpouštědlo – vodný roztok ethanolu) a stacionární fází (filtrační papír, respektive křída). V tomto případě lze od sebe oddělit jednotlivé barvy fixů – složky, které mají největší afinitu k mobilní fází, putují s čelem mobilní fáze, naopak složky s nejmenší afinitou k rozpouštědlu zůstávají na startovní linii či se pohybují s mobilní fází minimálně.

Využití

dělení látek – chromatografie (rozdělení barviv fixů)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Ethylalkohol – nebezpečný,  způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:        dle staršího značení:

Bezpečnost

pozor, aby žáci nechtěli pít roztok ethanolu

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut, alternativa: příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– chromatografie na bílé školní křídě je nejjednodušším provedením tohoto experimentu a trvá krátkou dobu, pro obyčejné fixy stačí použít pouze voda – běží rychleji než s vodným roztokem ethanolu, pro lihové fixy použijte jako mobilní fází vodný roztok ethanolu – nejlepší je použít hnědou, černou, zelenou a oranžovou fixu
– při chromatografii v provedení s Petriho miskou – lze použít i větší Petriho misku, ovšem poté je problematické najít velké víko na tuto Petriho misku
– chromatografie fixů na filtračním papíře běží také hezky – akorát najít vhodné velké víko na přikrytí Petriho misky

Video

http://www.youtube.com/watch?v=FLh-pHDVoJc (Chromatografie an Kreide – Chromatografie na křídě, velmi hezké, zrychlené, se zvukovým doprovodem)
http://www.chem-toddler.com/separation-techniques/chromatography.html (Chromatography – TLC (Chromatografie na tenké vrstvě – hezky pracované, pokus pouze na videu, trvá do času videa 2:10, poté pokračuje Kolonová chromatografie, možno spustit na http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzp2S0e9o8s)
http://www.youtube.com/watch?v=IRZ4lHEe1DI&feature=related (Chromatografie – 4krát zrychleno, názorné)
http://www.youtube.com/watch?v=77lHiEIDa7c&feature=related (Papierchromatografie – v kruhovém uspořádání se vzorkem modré fixy)
http://www.youtube.com/watch?v=nRg5UNwjQEc (Chromatografie– hezky vidět unášení rozpouštědlem, není patrné ale o jaký vzorek se jedná, bez zvuku)