Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Redukční vlastnosti vodíku

Pomůcky

destilační baňka (250 ml), stojan, klema, křížová svorka, kahan, sirky, (aparatura na vývoj plynu – stojan, křížové svorky, klemy, frakční baňka, dělicí nálevka, trubička pro zavádění plynu)

Chemikálie

plynný H2, Cu drát

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Při rozžhavení měděné spirály se oranžová měď oxiduje na černý oxid měďnatý. Po vložení měděné spirály do destilační baňky s vodíkem se oxid měďnatý redukuje na měď – pozorujeme změnu barvy, zároveň se vodík oxiduje na vodu – také lze pozorovat jako orosení stěn destilační baňky.
V případě, že dochází ke štěknutí, baňka není naplněna pouze vodíkem, který explozivně reaguje s kyslíkem.

Využití

vodík (redukční vlastnosti), d-prvky (měď)

Typ pokusu

demonstrační (spíše video-pokus)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Bezpečnost

pozor při vkládání měděné spirály do destilační baňky s vodíkem (možné ,,štěknutí“)

Čas

příprava – 20 minut (najímání vodíku), vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– POZOR: při vložení měděné spirály do atmosféry vodíku může dojít ke štěknutí, nelekněte se – stává se pokud není baňka dostatečně naplněna vodíkem
– pokus názorný, demonstrující redukční vlastnosti vodíku, ovšem náročný na přípravu – naplnění destilační baňky vodíkem (nutno najímat předem), vlastní provedení tohoto pokusu již není tak náročné
– vhodné pro tento pokus využít video

Video

https://www.youtube.com/watch?v=9hIDApGopWw (old.studiumchemie.cz, Redukční vlastnosti vodíku, video bez zvuku)